Resultaten voor familieopstelling kritiek

familieopstelling kritiek
Alert De reactionaire familieopstellingen van Bert Hellinger vervolg.
Met dit soort klantenwervende manifestaties trekt het Hellingercircus door heel Duitsland en met seminars zelfs tot ver over de grens onder meer Canada Zuid-Amerika Mongoli Hongkong en Japan. Inmiddels groeit de kritiek van Duitse beroepsorganisaties alsmaar. Aanvankelijk werd dit door de Hellinger-top genegeerd en Hellinger zelf kwam nauwelijks in beeld. En van zijn vaak geciteerde uitspraken is immers dat je vijanden aangenomen wordt dat daarmee ook critici worden bedoeld moet respecteren en eerbetoon aan hen moet bewijzen. Maar op het internetforum van het Virtuelle Bert Hellinger Institut sloeg men elkaar vorig jaar met steeds meer pro's en contra's om de oren en toen de laatste de overhand namen werd dit forum eind september 2004 stopgezet 4.
Agenda.
Anderzijds gebruiken we ook archetypen zoals de oervader of oermoeder om tot heling en herstel te komen van de universele krachten die in families intergenerationeel werkzaam zijn. Iets wat mij telkens opnieuw opvalt bij elke familieopstelling is dat er in elke familie veel pijn zit. Hoe een familie zich ook naar buiten toe toont op welke trede van de sociale ladder ze ook staan welke kleur of overtuiging ze ook hebben in wezen zit er in elke familie pijn. Of het nu gaat over mensen die hogere studies hebben gevolgd of mensen die op de armoedegrens leven er is altijd een heleboel shit aanwezig.
Freethinker.nl Toon onderwerp De familieopstellingen van Bert Hellinger.
Volgens Hellinger zou je er binnen een zogeheten familieopstelling van ca. 30 minuten of korter helemaal van af zijn. Na een kort voorgesprek met de werkelijke cliënten verzoekt de Hellinger-opsteller/therapeut ten overstaan van een grote zaal Duitsland of een kleiner zaaltje Nederland aan vrijwilligers uit het publiek om zich als representant te melden. de hulpvragende cliënt of zijn naaste omgeving fungeren om in een soort rollenspel het probleem op het toneel te vertegenwoordigen. Bijv de een staat voor een woedende vader de ander voor een verongelijkte moeder de derde voor een misbruikte dochter etc. Ook overledenen en zelfs huisdieren kunnen opgesteld worden.
Kritiek op Bert Hellinger en zijn familieopstellingen Stichting Skepsis.
Wanneer er geen geheim van wordt gemaakt dat de moeder wil sterven dan kan de dochter leven. Het klinkt als een godsoordeel. Mama ik deed het voor jou. Er is vooral veel kritiek op Hellingers behandeling van incestslachtoffers. Hij hanteert daarbij een vuistregel waarop hij naar eigen zeggen nog maar zelden een uitzondering heeft gezien als men de vader een slechterik vindt dan moet je juist zoeken naar de destructiviteit en verstrikkingen van de moeder. Steeds opnieuw blijkt dat de moeder haar man niet voldoende liefde en waardering gaf dikwijls omdat ze een gestorven familielid wilde volgen. Uit schuldbesef schuift ze de man onbewust de dochter toe als compensatie. Vader kan dit aanbod uiteraard moeilijk weerstaan omdat hij veel tekortkomt.
Alert De reactionaire familieopstellingen van Bert Hellinger.
En dan lees of hoor je over familieopstellingen van Bert Hellinger die binnen een half uur voor omstreeks 300 uitkomst zouden bieden. Bij een familieopstelling in weekendgroepen of 1-daagse workshop wijst een door het Bert Hellinger Instituut 5 erkende therapeut waarvan in Duitsland zelfs meer dan 2000 bestaan in overleg met de clint een aantal representanten aan die een soort toneelstukje over zijn/haar problematiek moeten opvoeren voor een genteresseerd publiek. Binnen zeer korte tijd moeten deze amateur-acteurs die de clint zelf niet kennen zich inleven in zijn/haar situatie. Elke representant vertegenwoordigt een familielid ook overledenen en soms worden ook abstracte begrippen opgevoerd zoals bijvoorbeeld jaloezie een land of de dood.
Mindfulness systemisch werk.
Heel bijzonder hoe op paranormale wijze de gevoelens uit de oorspronkelijke familie van een deelnemer inclusief de vorige generaties in de andere deelnemers van zo'n familieopstelling in 2009 stromen! Als ik dit tot me door laat dringen ontstaat ook bij mij een nieuw beeld en gaat de energie stromen. Stel je komt thuis na afloop van een workshop Familieopstellingen. Je zoon vraagt wat heb je vandaag op die cursus geleerd papa? Ik heb gevoelens gekregen uit het veld van de families van de medecursisten. Oh.dat zou handig zijn voor mijn wiskundetoets morgen als ik op deze manier wiskunde-kennis zou krijgen uit jouw familieveld! Kun je me dat voordoen? Ik ben een groot voorstander van evidence-based behandelen van emotionele problemen.
Foute denkers goede ideeën Nieuws TROUW.
Valt een leer te scheiden van haar geestelijke vader? Al jaren klinkt er onder therapeuten die werken met zogenaamde familieopstellingen kritiek op de bedenker van deze techniek. De Duitser Bert Hellinger profileert zich steeds nadrukkelijker als nazi-sympathisant. Vorige week meldde Trouw dat 35 Joodse therapeuten zich openlijk van hem distantiëren. Het gedrag van Hellinger brengt ook schade toe aan zijn geesteskind. Therapeut Daan van Kampenhout hoopt de therapie te redden door alleen de geestelijke vader eruit weg te snijden. Maar kán dat eigenlijk wel? Ger Groot Dat hangt ervan af. Gaat het inderdaad alleen om verwerpelijke privéopvattingen van Hellinger? Of nemen de therapeuten ook afstand van elementen van Hellingers theorie en therapie?
De 4 dodelijke fouten die partners kunnen maken! Prisma Coaching Relatietherapie Familieopstellingen Training Coaching Mindfulness Yoga.
Dit zijn 4 dodelijke fouten en zeer schadelijke vormen van communicatie die de relatie hoogstwaarschijnlijk tot de ondergang zullen leiden. De eerste ruiter is kritiek. Kritiek op zich is prima als het maar op een juiste manier wordt geuit. Als je kritiek in de vorm van een klacht uit zoals bijvoorbeeld ik dacht dat jij de vuilnis zou buiten zetten dan kun je erover discussiëren. Je confronteert de ander dan en dat kan nodig zijn. Als je daarbij dan ook nog iets zegt over je gevoel bijvoorbeeld dat je er verdrietig en/of boos van wordt dan ben je constructief bezig. Kritiek kun je dan zien als een investering in de relatie. Je wilt de ander bereiken.
Systemisch Consult.
Een gewetenloze egotripper die op zijn weg een spoor van vernederde en getraumatiseerde hulpzoekers achterlaat terwijl een kring van adorerende volgelingen alle kritiek op hun held bij voorbaat van de hand wijst. In het artikel komt een boze medewerkster van de Stichting Hulpverlening Seksueel Misbruik aan het woord die Hellingers ideeën hartstikke ziek noemt. De woorden fascistisch en racistisch vallen en iemand verklaart Dit gaat volledig voorbij aan ethiek. Een half uur later stonden ze op de stoep. Het artikel slaat vooral bij collega-journalisten in als een bom. Teams van alerte reporters met snorrende camera's trekken het land in om Hellinger-adepten ter verantwoording te roepen.

Contacteer ons