Resultaten voor psychotherapie

psychotherapie
NVP Wat is psychotherapie?
Anders dan bij psychoanalyse zitten patiënt en psychotherapeut tegenover elkaar. Psychoanalytische psychotherapie duurt over het algemeen één tot enkele jaren. Cliëntgerichte psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.
Psychotherapie.
Er bestaan tientallen verschillende vormen van psychotherapie, die ieder een eigen invalshoek hebben. De ene vorm van psychotherapie richt zich erop verkeerde gedachten te corrigeren. Een andere vorm van psychotherapie zal leren om gedachten helemaal niet zo serieus te nemen.
Psychotherapeut RINO opleiding inspiratie voor professionals in de GGZ.
Bij aanvang van de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan supervisie en leertherapie. De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden door de Stichting Postacademische GGZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van RINO amsterdam. Hoofdopleider en hoofddocenten. De hoofdopleider van de opleidingen psychotherapie is mw.
Wat is psychotherapie? Psychologie Magazine.
Wat is psychotherapie? Een korte vraag: hoe werkt psychotherapie? Welke vormen zijn er? Antwoord van Jolet. Het belangrijkste ingrediënt van therapie is aandacht respectvol meevoelen, meedenken, vragen stellen en feedback geven. Het tweede ingrediënt is de zelfreflectie van degene die in therapie is.
Psychotherapie Amsterdam Piptherapie prettig en op maat.
Psychotherapie Amsterdam Piptherapie geeft. naast psychotherapie ook relatietherapie, life coaching en liefdesadviezen. Mijn mooie en ruime praktijk ligt in het centrum aan de Weteringschans, vlakbij de Nederlandse Bank. Er is een zeer beperkt aantal plekken in de avonduren beschikbaar bij Psychotherapie Amsterdam.
Home Empower Psychotherapie.
Empower Psychotherapie is een team van professionele therapeuten dat psychologische hulp biedt bij psychische klachten en problemen. We bieden psychotherapie aan in het Nederlands, Duits en Engels. Wat is psychotherapie? Psychotherapie is therapie voor mensen met psychische klachten en problemen.
Praktijk voor Psychotherapie.
Han heeft al jaren een eigen praktijk gehad in Sint Pancras, en Annemiek al lange tijd in Noord-Scharwoude. Allebei werken we met gezinnen/ouders en kinderen, waarbij Han in het algemeen oudere mensen in psychotherapie heeft dan Annemiek. Vaak blijkt dat we met zijn tweeën meer kunnen dan alleen.
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.
Word nu lid en ontvang vier keer per jaar het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie TPeP. Het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie TPeP is het tijdschrift van zowel de Nederlandse Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie als de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie en verschijnt vier keer per jaar.
Interpersoonlijke psychotherapie.
Het doel van de behandeling is een snelle oplossing vinden voor problemen van mensen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties die niet lekker lopen. Bij interpersoonlijke psychotherapie bespreken therapeut en cliënt welke problemen spelen in het leven van de cliënt.
Home.
Iedereen kan in zijn of haar leven wel eens in een situatie belanden, waarvoor ie niet direct zelf een oplossing vindt. Psychotherapie is een vorm van persoonlijke begeleiding en ontwikkeling. Als je kiest voor begeleiding en persoonlijke groei, zoekt je een goede therapeut.

Contacteer ons