Op zoek naar clientgerichte psychotherapie?

clientgerichte psychotherapie
Cliëntgerichte psychotherapie bij Psycholoog Utrecht Oost Psycholoog Utrecht Oost.
Ontstaan en geschiedenis van Cliëntgerichte therapie. Clientgerichte therapie is oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers 1902-1987, in de vroege jaren 40 van de vorige eeuw. In Nederland heette deze vorm van therapie aanvankelijk Rogeriaanse psychotherapie. Rogers, die een aanhanger was van de ideeën van onder meer Abraham Maslow, geloofde dat personen een natuurlijke behoefte hebben aan het volledig realiseren van hun potentieel.
AHMAS UMCG.NL.
wordt het belevingsproces van de cliënt in positieve zin gestimuleerd. methode noemt men de interactionele methode. Hij gaat ervan uit dat de. invloed van de therapie op de wijze van communiceren van de cliënt, het. kernpunt van de psychotherapie is.
Psycholoog Maastricht: Cliëntgerichte psychotherapie.
Als beoefenaar van de cliëntgerichte psychotherapie client centered therapy werk ik niet of nauwelijks met protocollen of met een vaste methodiek. Dat zou in strijd zijn met het principe dat elk mens uniek is, evenals de omstandigheden waarin hij verkeert.
Persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie PEPT PPO-Opleidingen.
De cliëntgerichte richting binnen de psychotherapie heeft zich vanouds gericht op de werkzaamheid van de therapeutische relatie. Met name de aspecten empathie, echtheid, acceptatie en respect zijn zorgvuldig uitgewerkt. Deze drie basis-aspecten zijn, mede vanwege onderzoeksuitkomsten, alom gewaardeerd vanwege hun therapeutische werking.
Psychotherapie PKJP.
Hieronder worden enkele veelgebruikte therapiestromingen nader uitgelegd. De psychodynamische psychotherapie, ook wel genoemd psychoanalytische psychotherapie of inzichtgevende psychotherapie, vindt haar oorsprong in de psychoanalytische theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat veel patronen in ons gedrag en gevoel onbewust verlopen; we voelen ons bijv.

Via deze website kunt u meer informatie vinden over de Praktijk voor Psychotherapie A.J. Kroep te Zwolle. Wanneer u ontevreden of ongelukkig bent met uw functioneren, er zelf niet in slaagt dit te verbeteren en ook hulp van anderen onvoldoende betekent, kan het goed zijn voor psychotherapie te kiezen.
Cliëntgerichte psychotherapie Hulpgids.
Cliëntgerichte psychotherapie of een andere vorm van psychotherapie? Het is niet zo dat voor één bepaalde klacht één soort therapie het beste zou zijn. Uit onderzoek blijkt dat psychotherapie werkt, zowel cliëntgerichte psychotherapie als andere vormen van psychotherapie. Een richtlijn voor wie bij welke therapie het meeste baat heeft, is dan ook niet te geven.
cliëntgerichte-therapie Praktijk voor Psychotherapie.
korte begeleiding 5 gesprekken. Tarieven en vergoedingen. Oriëntatiegesprek en contact. Lokatie Psychotherapie Utrecht. In cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat de mens zelf in staat is, zijn problemen op te lossen. De therapeut vertrouwt op de groei en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.
SAU Cursus Cliëntgerichte grondhouding.
Tijdens deze driedaagse cursus leren de deelnemers, tegen de achtergrond van Rogers theorievorming, om zich deze grondhouding eigen te maken in de praktijk. In drie lesdagen worden de deelnemers meegenomen in de achtergrond en theorievorming van Carl Rogers, grondlegger van de cliëntgerichte psychotherapie en humanistische psychologie.
Experiëntiële en Cliëntgerichte therapie Psypunt.
Die oplossing die het best bij jou past, door niemand opgedragen maar door jou gekozen. De duur van de behandeling kan variëren, jij bepaalt het tempo. Claudine, Heidi en Kristien helpen je graag verder. Ook andere collegas zijn geschoold in de cliëntgerichte psychotherapie, gebruiken deze grondhouding als therapeut.

Contacteer ons