Zoeken naar clientgerichte psychotherapie

clientgerichte psychotherapie
Cliëntgerichte psychotherapie KAPPA Pedagogen en Psychologenpraktijk.
In cliëntgerichte psychotherapie staan de ervaring en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt centraal. Uitgangspunt van de therapie is dat de cliënt leert ervaren wat zijn eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat hij of zij meer in contact komt met zichzelf.
cliëntgerichte psychotherapie InSight4U.
online psychologie psychotherapie. InSight4U Cliëntgerichte psychotherapie. Wat is cliëntgerichte psychotherapie? In cliëntgerichte psychotherapie of inzichtgevende psychotherapie staat het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal. De cliënt wordt zich niet alleen bewust van zijn gedachten maar vooral van zijn gevoelens.
Cliëntgerichte psychotherapie Wikipedia.
Cliëntgerichte psychotherapie of rogeriaanse therapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de patiënt cliënt in zichzelf centraal staat gericht. Actief luisteren is techniek die Rogers hiervoor gebruikt. De vader van deze therapie is Carl R. De rol van de psychotherapeut is het reflecteren van gevoelens, zonder vastgestelde therapeutische richting op te leggen non-directief.
Kern Psychotherapie Delft.
Het doel van cliëntgerichte psychotherapie is een blijvende verbetering tot stand te brengen. In vergelijking tot meer directieve vormen van psychotherapie komt bij cliëntgerichte psychotherapie symptoomverschuiving minder vaak voor en is de kans op terugval kleiner. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom of klachtgericht.
ZonderZorg: Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie VCgP.
Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie VCgP. Sinds 2010 ondersteunen wij de VCgP met vier diensten, onder andere ledenadministratie, aanspreekpunt en secretariële ondersteuning. De VCgP is in 1962 opgericht. Zij telt zo'n' 750 leden en heeft tot doel het bevorderen van de toepassing en verdere ontwikkeling van de psychotherapeutische benaderingswijze die internationaal bekend staat als cliëntgericht.
Cliëntgerichte psychotherapie bij Psycholoog Utrecht Oost Psycholoog Utrecht Oost.
Clientgerichte therapie is oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers 1902-1987, in de vroege jaren 40 van de vorige eeuw. In Nederland heette deze vorm van therapie aanvankelijk Rogeriaanse psychotherapie. Rogers, die een aanhanger was van de ideeën van onder meer Abraham Maslow, geloofde dat personen een natuurlijke behoefte hebben aan het volledig realiseren van hun potentieel.
Cliëntgerichte psychotherapie Psychotherapie Praktijk Geleen.
U bent hier: Start Therapieën Cliëntgerichte psychotherapie. Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd.
miander.
Geleidelijk aan kunt u komen tot een andere manier van kijken naar of van omgaan met uw problemen. Belangrijk hierbij is dat de therapeut zelf geen oplossingen aanbiedt, maar u helpt uw eigen oplossingen te zoeken. Bronnen: www.vcgp.nl en www.vvcepc.be. WAT IS CLIENTGERICHTE PSYCHOTHERAPIE?
Cliëntgerichte Psychotherapie Psychotherapiepraktijk Jeannette Hermans.
Cliëntgerichte psychotherapie, is een inzichtgevende therapie en gaat ervan uit dat de mens voortdurend in ontwikkeling is, in proces. Ieder mens streeft ernaar om goed te functioneren en probeert zijn capaciteiten te ontplooien. Deze neiging om zich te ontwikkelen houdt niet op als iemand volwassen is.
Cliëntgerichte psychotherapie.
Clientgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen.

Contacteer ons